Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu 5/2021

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-
Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje

na swojej stronie internetowej:
http://enwos.pl/aktualnosci,16
projekt Karty aktualizacji nr 5/2021 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD), poddając niniejszy projekt procesowi konsultacji z użytkownikami systemu
elektroenergetycznego, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o.
zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących przedstawionego projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 16 do 29 marca 2021r. na adres poczty elektronicznej:
energia@enwos.pl
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym Formularzu zgłoszeniowym uwag
do projektu.
PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o.

OK
OK