Aktualności

 • Nowa Taryfa dla Dytrybucji Energii Elektrycznej od 01.06.2024

  Decyzją  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 17 maja 2024  OKR.4211.12.2023.TK  z dniem 01.06.2024 zmianie ulega taryfa dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno ściekowej ENWOS Sp. z o.o. 
 • MEDAL za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. otrzymało Medal za załugi dla Rozwoju Gminy Chełmek od Burmistra Chełmka Pana Andrzeja Saternusa za zaangażowanie oraz wkład w rozwój  Gminy Chełmek. 

 • Nowa Taryfa dla ciepła od 01.01.2024

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.
  z siedzibą w Chełmku zgodnie z Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 23 Listopada 2023 znak: OKR4210.41.2023.TK Publikuje zatwierdzoną Taryfę dla ciepła 
Strona główna
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o.
Historia
Spółka została założona w czerwcu 1991 r. i od września tego samego roku rozpoczęła działalność. W początkowym okresie działalność Spółki była związana z produkcją i dystrybucją ciepła oraz gospodarką wodno-ściekową na terenie nie istniejących już Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego w Chełmku. W późniejszym czasie działalność dystrybucyjna w zakresie dostaw ciepła została rozszerzona o obszar miejski Chełmka a w dalszej kolejności o działalność elektroenergetyczną.
Zakres działalności
W chwili obecnej Przedsiębiorstwo zajmuje się :
- produkcją i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania na terenie miasta Chełmka oraz ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego na terenie przemysłowym
- działalnością w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- dystrybucją energii elektrycznej na terenie przemysłowym oraz obrotem energii elektrycznej na terenie całego kraju
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju instalacji i sieci grzewczych i sanitarnych, węzłów cieplnych, instalacji i sieci elektrycznych,
- wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych
- obsługą i konserwacją węzłów cieplnych, kotłowni i instalacji CO, stacji transformatorowo-rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, dźwigów, suwnic, itp.
Przedsiębiorstwo w zakresie podstawowych działalności działa w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania, dystrybucji, przesyłu ciepła a także pozwolenia w zakresie działalności wodno ściekowej. Rzetelność naszej firmy potwierdza m.in. Certyfikat „Rzetelna Firma” przyznany przez Krajowy Rejestr Dłużników.
Rozwój firmy
Od roku 2005 r. Przedsiębiorstwo intensywnie prowadzi rozbudowę sieci ciepłowniczych na terenie miejskim Chełmka zapewniając coraz szerszy dostęp do ciepła sieciowego dla jego mieszkańców. Wpływa to na poprawę komfortu życia jego mieszkańców jak również poprawę jakości powietrza poprzez likwidację szkodliwej emisji z indywidualnych pieców węglowych. W roku 2011 Spółka realizowała projekt o nazwie „ROZBUDOWA SIECI C.O. NA OSIEDLU W CHEŁMKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI FIRMY ENWOS SP. Z O.O. ZASIALJĄCEJ OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, PUBLICZNE I MIESZKALNE” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W ramach inwestycji wykonano sieci i węzeł ciepłowniczy modernizację kotła wraz z montażem układów automatyki i zabudową urządzeń pomocniczych a także dostosowanie kotła do możliwości współspalania biomasy (w postaci trocin i zrębków drzewnych) oraz montaż nowoczesnych wysokoefektywnych układów odpylania spalin. Całkowity koszt inwestycji to 2 271 389,26 zł w tym dofinansowanie  795 398,69 zł
W roku 2012 prowadziliśmy inwestycję związaną z podłączeniem do sieci ciepłowniczej Powiatowego Zespołu nr 8. Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku, oraz Hali Sportowej i nowo wybudowanego zaplecza sportowego przy ul. Krakowskiej. W pierwszym półroczu 2013 r. planuje się rozpoczęcie budowy kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej i węzłów CO na terenie tzw. starej kolonii, przy ul. Topolowej Klonowej i Głogowej
W ostatnim okresie w związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o uwolnieniu rynku energii elektrycznej spółka podjęła wyzwanie związane poszerzeniem swojej oferty o sprzedaż energii dla odbiorców nie tylko przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa ale również innych odbiorców energii elektrycznej na terenie całej Polski.
 
Ekologia
Produkcja ciepła spełnia wysokie kryteria ekologiczne nakładane przez przepisy ochrony środowiska. Kotły w których produkuje się ciepło są dużo bardziej sprawne od zwykłego kaflowego pieca, czy domowej instalacji centralnego ogrzewania. Oznacza to oszczędność surowców, bo z takiej samej ilości gazu, czy węgla można wyprodukować więcej energii.
Na kominach ciepłowni montowane są filtry ograniczające ilość pyłów i szkodliwych związków powstających podczas spalania, podczas gdy domowe instalacje po prostu wypuszczają dym do atmosfery. W dymie oprócz pyłu i sadzy jest dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek węgla oraz tlenki azotu. Z komina trafiają one do powietrza, którym oddychamy.
Nad tym, by były przestrzegane normy środowiskowe oprócz pracowników ciepłowni czuwają też inspektorzy ochrony środowiska. Takiej kontroli nie ma nad pojedynczymi, domowymi instalacjami, w których czasami oprócz węgla, czy drewna spalane są nielegalnie śmieci, plastikowe opakowania, czy guma.
Podsumowanie:
Chcesz ogrzać swój zakład czy mieszkanie, zasilić go w energię elektryczną, wodę czy odprowadzić ścieki skontaktuj się z nami. Proponujemy również sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców nie tylko z Chełmka ale całej Polski po konkurencyjnych cenach. Możesz nam również powierzyć eksploatację swoich instalacji, węzłów kotłowni, stacji transformatorowo rozdzielczych, czy innych urządzeń. Zatrudniamy fachową i wysokokwalifikowaną kadrę inżynierską i techniczną. Działamy multienergetycznie i zawsze służymy pomocą  w szerokim zakresie.
Zapraszamy do kontaktu:
pod adresem: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, tel/ fax: 33 846 13 77, 33 846 12 90
 strona internetowa: www.enwos.pl
OK
OK