Nowa Taryfa dla ciepła od 01.01.2024

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.
z siedzibą w Chełmku zgodnie z Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 23 Listopada 2023 znak: OKR4210.41.2023.TK Publikuje zatwierdzoną Taryfę dla ciepła 
OK
OK