Zakończono prace modernizacyjne

W październiku zakończono prace związane z inwestycją o nazwie „Rozbudowa sieci c.o. na osiedlu w Chełmku wraz z modernizacją kotłowni firmy Enwos Sp. z o.o. zasilającej obiekty przemysłowe, publiczne i mieszkalne” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zakończono prace modernizacyjne

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:
- budowa węzła cieplnego c.o. o mocy 1250 kW
- budowa magistrali ciepłowniczej w obszarze ulic 25 Stycznia, Brzozowej, Klonowej w Chełmku oraz przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych
- montaż odgazowacza temicznego wody kotłowej wraz z automatycznym układem regulacji
- modernizacja skrzyni podmuchowej wraz z rusztem kotła parowego
- modernizacja układu podawania paliwa w tym dostosowanie do współspalania biomasy
- wymiana układu odpylania spalin
- montaż automatyki podciśnienia spalin w komorze paleniskowej
- montaż automatyki zasilania kotła wodą
- montaż automatyki odsalania wody kotłowej

OK
OK