MEDAL za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. otrzymało Medal za załugi dla Rozwoju Gminy Chełmek od Burmistra Chełmka Pana Andrzeja Saternusa za zaangażowanie oraz wkład w rozwój  Gminy Chełmek. 

OK
OK