Zmiana Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców ENWOS Sp. z o.o.

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Energetyki  znak OKR . 4211.28.2022.TK z dnia 16 lutego  2023 oraz  decyzji OKR.4211.28.2022.TK z dnia 9 marca 2023 zostają wprowadzane nowe stawki dystrybucyjne zgodne z wydaną decyzją. 
OK
OK