Zmiana Taryfy dla Ciepła dla odbiorców ENWOS Sp. z o.o. od 17.03.2023

Zgodnie z Decycją znak OKR.4210.85.2022MGi z dnia 02.03.2023 Prezesa Urzędu Energetyki Data publikacji 106/2023 z dnia 2 marca 2023 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o.  zmienia taryfę dla Ciepła zatwierdzoną decyzją OKR. 4210.19.2023.MGi z dnia 27 lipca 2022.
Zmiana taryfy dla Ciepła zostanie wprowadzona 17.03.2023.
 
OK
OK