Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD

Z dniem 01.08.2012 r. zgodnie z decyzją Prezesa URE z dnia 30 maja 2012 r.  PECiGWŚ ENWOS zostało wyznaczone na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego.
OK
OK