Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepła dla odbiorców z tereny województwa małopolskiego zasilanych z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o.

OK
OK