Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o.

OK
OK