Ciepło

  • Współczynnik Wp,c

    Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WP,c dla sieci ciepłowniczej Miasta Chełmka zgodnie z danymi  za rok 2021 wynosi 1,49 
Telefony stacjonarne / fax
33 846 13 77
33 846 12 90


dyżurny elektryk
694 362 986

kotłownia
606 624 976

konserwator sieci CO
606 624 952
OK
OK