Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Administrator Danych: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o.

Adres: Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek

REGON: 070505955

Jawny Rejestr  został sporządzony w formie papierowej i jest dostępny do wglądu w siedzibie Firmy
Telefony stacjonarne / fax
33 846 13 77
33 846 12 90


dyżurny elektryk
694 362 986

kotłownia
606 624 976

konserwator sieci CO
606 624 952
OK
OK