Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD 2017

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD 2017

 

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD

 

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 27 maja do 9 czerwca 2017r. w podany niżej sposób:

1)      na adres poczty elektronicznej: energia@enwos.pl lub,

2)      faksem pod numer: 33 846 12 90

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

 

Zarząd
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej
„ENWOS” Sp. z o.o.

OK
OK