Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu - 6/2021

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej:
http://enwos.pl/aktualnosci,16
projekt Karty aktualizacji nr 6/2021 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), poddając niniejszy projekt procesowi konsultacji z użytkownikami systemu elektroenergetycznego, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących przedstawionego projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 17 września do 16 października 2021r. na adres poczty elektronicznej:
energia@enwos.pl
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.
 
PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o.
 
OK
OK