Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2020 oraz Karty aktualizacji nr 2/2020 do IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej następujące projekty dokumentów:
  1. Karta aktualizacji nr 1/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD),
  2. Karta aktualizacji nr 2/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD),
poddając powyższe projekty procesowi konsultacji z użytkownikami systemu elektroenergetycznego, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących przedstawionych projektów.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 11 do 24 lutego 2020r. na adres poczty elektronicznej:
energia@enwos.pl
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonych wraz z projektem IRiESD Formularzach zgłoszeniowych uwag do projektu, odrębnie dla każdej karty aktualizacji,
o której mowa powyżej.
 
PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o.
 
OK
OK