Instrukacja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukacja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o.
Instrukacja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Wzałączniku znajduje się Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzona decyzją Zarządu z dnia 15.06.2020 r. , wprowadzona do stosowania z dniem 15.07.2020.


Instrukcja została zmieniona za pomocą kart aktualizacji nr:
1/2020 zatwierdzoną przez Zarząd PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w dniu 27.02.2020r. 
2/2020 zatwierdzoną przez Zarząd PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w dniu 27.02.2020r.
3/2020 zatwierdzoną przez Zarząd PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w dniu 10.06.2020r.
4/2020 zatwierdzoną przez Zarząd PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w dniu 15.07.2020r.
5/2021 zatwierdzoną przez Zarząd PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w dniu 01.04.2021r.
6/2021 zatwierdzoną przez Zarząd PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w dniu 30.10.2021r.
7/2022 zatwierdzoną przez Zarząd PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w dniu 21.06.2022r

Karty aktualizacji do wglądu LINK

Tekst jednolity  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązuje od 1 marca 2020
OK
OK