Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 3/2020 do IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej:

http://enwos.pl/aktualnosci,16

projekt Karty aktualizacji nr 3/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), poddając niniejszy projekt procesowi konsultacji z użytkownikami systemu elektroenergetycznego, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących przedstawionego projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 21 maja do 3 czerwca 2020r. na adres poczty elektronicznej:
energia@enwos.pl
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.
 
PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o.
 
OK
OK