Raport z konsultacji IRiESD

Raport z procesu konsultacji OSD dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Informujemy, że proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej został zakończony. W załączeniu publikujemy raport z konsultacji. Treść nowej instrukcji znajduje się w zakładce Operator Systemu Dystrybucyjnego - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
OK
OK