Komunikaty w sprawie procesu konsultacji projektów IRiESD

Komunikaty w sprawie procesu konsultacji projektów IRiESD

Po prawej stronie znajdują się komunikaty w sprawie konsulatacji projektu IRiESD oraz komunikaty o zakończeniu procesu konsulatacji wraz z kartami aktualizacji

OK
OK