Komunikat w sprawie zakończenia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 9/2023 do IRiESD

Informujemy, że proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej został zakończony. W załączeniu publikujemy raport z konsultacji oraz zatwierdzoną katrę aktualizacji. 

 
OK
OK