Zaproszenie do skłądania ofert

27.07.2015
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza do składania ofert na dostawę ekonomizera do kotła parowego o wydajności 16 ton pary na godzinę.
Opis przedmiotu zamówienia
Wymiennik planuje się do zabudowy na istniejącym kanale spalinowym łączącym kocioł z instalacją odpylania. Konstrukcja wymiennika i jego wymiary powinny być dostosowane do istniejącego miejsca montażu. Wymiennik powinien być wyposażony w kanał obejściowy tzw. bypass. Przybliżona moc wymiennika to około 0,7 MW.
Omawiane przedsięwzięcie ma na celu obniżenie straty wylotowej kotła poprzez obniżenie temperatury spalin o około 80oC, czego efektem będzie zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń pyłowo gazowych.
Materiały do proponowane do zastosowania:
Powierzchnia wymiany ciepła rury gładkie, eliptyczne lub okrągłe, grubość ścianki co najmniej 1,8 mm, nie żebrowane P235GH, rury króćcowe P235GH, dno sitowe, komora obudowa ekonomizera, żaluzje P265GH, lub stal kwasowa.

Kryterium wyboru ofert:
  1. Cena - 30%
  2. Efektywność energetyczna (opory przepływu spalin, moc cieplna) – 30%
  3. Czas realizacji – 20%
  4. Jakość (zastosowane materiały) – 20%
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 33 846 13 77, lub mailowo enwos@enwos.pl, dyrekcja@enwos.pl. Zapraszamy do kontaktu.
Termin składania ofert upływa z dniem 07.08.2015 r.
 
OK
OK