Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej - 2017-12-28 14:30:17

Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej - 2017-12-28 14:30:17
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  Decyzją z dnia 14.12.2017 znak OKR.4211.27.3.2017.443.XIB.MKo2 zmienił Taryfę Dystrybucyjną Przedsiębiorstwa Energetyki w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1.1.2018r
OK
OK