Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie Dystrybucji

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodnej Enwos Sp. z o.o.  zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 Lipca  2019 r. znak OKR.4211.4.2019.EŚ zmienia Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji z dniem 01.08.2019r.
OK
OK