Zmiana taryfy dla ciepła 2019

Z dniem 1 września zmianie uległa Taryfa dla ciepła zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak OKR.4210.11.2019.JM z dnia 8 sierpnia.
OK
OK