Zaproszenie do skałdania ofert

Zaproszenie do skłądania ofert na montaż układu odzysku ciepła ze spalin

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na montaż układu odzysku ciepła dla kotła parowego o wydajności 16 t pary na godzinę.

Zakres prac do wykonania

- demontaż istniejących kanałów spalinowych w części koniecznej do zabudowy wymiennika

- montaż ekonomizera (dostarczonego przez Zamawiającego), pod nadzorem Wykonawcy wymiennika

- zabudowa układu odzyska ciepła zgodnie z istniejącym projektem

- uruchomienie instalacji, pod nadzorem Wykonawcy wymiennika

Oferty na wykonanie prac powinny zawierać wyodrębnione pozycje kosztów materiałowych, koszty robocizny i sprzętu. Przy kalkulacji oferty należy wziąć pod uwagę ograniczony czas na demontaż kanałów spalinowych i montaż wymiennika (ekonomizera) z uwagi na prowadzenie prac w sezonie grzewczym. Planowany termin wykonania prac związanych z zabudową układu odzysku ciepła i włączeniem do istniejących instalacji do 23 listopada 2015. Planowany termin demontażu kanału spalinowego  i montażu ekonomizera początek grudnia, (po dostawie wymiennika zaplanowanej na około 27 listopada). Prace związane z rozłączeniem kotła od instalacji odpylania mogą trwać max 3 dni robocze. Termin całkowitego zakończenia prac do 7 grudnia 2015 r.

Kryterium wyboru ofert:

    1. Cena - 70%
    2. Doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji – 10%
    3. Warunki gwarancji – 20%

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 33 846 13 77, lub mailowo enwos@enwos.pl, dyrekcja@enwos.pl. Zapraszamy do kontaktu.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.09.2015 r.

 

OK
OK