Wybrano wykonawcę modernizacji kotłowni

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos Sp. z o.o. w Chełmku informuje, iż dokonano wyboru ofery na modernizację kotłowni parowej prowadzonej
Wybrano wykonawcę modernizacji kotłowni
w ramach programu ROZBUDOWA SIECI C.O. NA OSIEDLU W CHEŁMKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI FIRMY ENWOS SP. Z O.O. ZASIALJĄCEJ OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, PUBLICZNE I MIESZKALNE  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wybrano ofertę specjalizującej się w tego typu inwestycajch firmy REMOKOTŁY MALITA Sp. z o.o. 
OK
OK