Wskaźniki dotyczące czasutrwaniaprzerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone  na obszarze działania PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. w poszczególnych latach. 
OK
OK