Taryfa dla Ciepła - 2021-03-30 09:19:04

Taryfa dla Ciepła
Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR.4210.38.2020.RF z dniem 24.03.2021 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła na terenie obsługiwanym przez PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o..
OK
OK