Przedłużony termin skałdania ofert na ekonomizer

7.08.2015
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. przedłuża termin składania ofert na dostawę ekonomizera do kotła parowego o wydajności 16 ton pary na godzinę do dnia 21.08.2015 r.
OK
OK