Oferty i ogłoszenia

27.07.2010
 • Zaproszenie do skałdania ofert

  Zaproszenie do skłądania ofert na montaż układu odzysku ciepła ze spalin
  27.07.2010

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na montaż układu odzysku ciepła dla kotła parowego o wydajności 16 t pary na godzinę.

  Zakres prac do wykonania

  - demontaż istniejących kanałów spalinowych w części koniecznej do zabudowy wymiennika

  - montaż ekonomizera (dostarczonego przez Zamawiającego), pod nadzorem Wykonawcy wymiennika

  - zabudowa układu odzyska ciepła zgodnie z istniejącym projektem

  - uruchomienie instalacji, pod nadzorem Wykonawcy wymiennika

  Oferty na wykonanie prac powinny zawierać wyodrębnione pozycje kosztów materiałowych, koszty robocizny i sprzętu. Przy kalkulacji oferty należy wziąć pod uwagę ograniczony czas na demontaż kanałów spalinowych i montaż wymiennika (ekonomizera) z uwagi na prowadzenie prac w sezonie grzewczym. Planowany termin wykonania prac związanych z zabudową układu odzysku ciepła i włączeniem do istniejących instalacji do 23 listopada 2015. Planowany termin demontażu kanału spalinowego  i montażu ekonomizera początek grudnia, (po dostawie wymiennika zaplanowanej na około 27 listopada). Prace związane z rozłączeniem kotła od instalacji odpylania mogą trwać max 3 dni robocze. Termin całkowitego zakończenia prac do 7 grudnia 2015 r.

  Kryterium wyboru ofert:

   1. Cena - 70%
   2. Doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji – 10%
   3. Warunki gwarancji – 20%

  Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 33 846 13 77, lub mailowo enwos@enwos.pl, dyrekcja@enwos.pl. Zapraszamy do kontaktu.

  Termin składania ofert upływa z dniem 30.09.2015 r.

   

 • Przedłużony termin skałdania ofert na ekonomizer

  27.07.2010 7.08.2015 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. przedłuża termin składania ofert na dostawę ekonomizera do kotła parowego o wydajności 16 ton pary na godzinę do dnia 21.08.2015 r.
 • Zaproszenie do skłądania ofert

  27.07.2010 27.07.2015
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza do składania ofert na dostawę ekonomizera do kotła parowego o wydajności 16 ton pary na godzinę.
  Opis przedmiotu zamówienia
  Wymiennik planuje się do zabudowy na istniejącym kanale spalinowym łączącym kocioł z instalacją odpylania. Konstrukcja wymiennika i jego wymiary powinny być dostosowane do istniejącego miejsca montażu. Wymiennik powinien być wyposażony w kanał obejściowy tzw. bypass. Przybliżona moc wymiennika to około 0,7 MW.
  Omawiane przedsięwzięcie ma na celu obniżenie straty wylotowej kotła poprzez obniżenie temperatury spalin o około 80oC, czego efektem będzie zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń pyłowo gazowych.
  Materiały do proponowane do zastosowania:
  Powierzchnia wymiany ciepła rury gładkie, eliptyczne lub okrągłe, grubość ścianki co najmniej 1,8 mm, nie żebrowane P235GH, rury króćcowe P235GH, dno sitowe, komora obudowa ekonomizera, żaluzje P265GH, lub stal kwasowa.

  Kryterium wyboru ofert:
  1. Cena - 30%
  2. Efektywność energetyczna (opory przepływu spalin, moc cieplna) – 30%
  3. Czas realizacji – 20%
  4. Jakość (zastosowane materiały) – 20%
  Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 33 846 13 77, lub mailowo enwos@enwos.pl, dyrekcja@enwos.pl. Zapraszamy do kontaktu.
  Termin składania ofert upływa z dniem 07.08.2015 r.
   
Telefony stacjonarne / fax
33 846 13 77
33 846 12 90


dyżurny elektryk
694 362 986

kotłownia
606 624 976

konserwator sieci CO
606 624 952
OK
OK