Nowa Taryfa dla Dystrybucji energii elektrycznej

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodnej Enwos Sp. z o.o.  zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia  2020 r. znak OKR.4211.42.2019.MGi zmienia Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji z dniem 01.05.2020r.
OK
OK