lista sprzedawców uprawnionych do sprzedaży energii elektrycznej poprzez sieć dystrybucyjną ENWOS

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o., 32-660 Chełmek, Plac Kilińskiego 1

2. PGE Obrót S.A  ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów

3. ENEA S.A. ul. Grójecka 1, 60-201 Poznań

4.
Axpo Polska Sp. z o.o.  ul. Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

5. Boryszew S.A Al. Jerozolimskie  92, 00-87 Warszawa

6. Energia Polska Sp. z o.o. Kasztanowa 5 53-125 Wrocław
OK
OK