kodeksy sieciowe

W 2016 roku  w życie  weszły trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).
  • Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i gospodarki Wodno-Ściekoweej ENWOS Sp. z o.o. nie posiada technicznych możliwości przyłączania do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej modułów wytwarzania typu D – przedział mocy maksymalnej ?75 MW – ∞) dla napięcia w punkcie przyłączenia < 110 kV oraz wszystkich modułów wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie przyłączenia jest ≥ 110 kV.
 
OK
OK