Działalność usługowa

Wykonywanie instalacji
Działalność usługowa   
Zajmujemy się:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju instalacji i sieci grzewczych i sanitarnych, węzłów cieplnych, instalacji i sieci elektrycznych,
- wykonywaniem pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych
- obsługą i konserwacją węzłów cieplnych, kotłowni i instalacji CO, stacji transformatorowo-rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, dźwigów, suwnic, itp.
OK
OK