Dostęne moce - przyłączenie do sieci

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej Enwos Sp. z o.o. ., zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208 z późniejszymi zmianami), zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji na lata 2016-2021. Nasze przedsiębiorstwo nie posiada sieci 110 kV.

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej Enwos Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
Informacja do pobrania poniżej.

OK
OK