Nowa Taryfa Dystrybucji energii elektrycznej

Przedsiebiorstwo energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodnio-Ściekowej ENWOS SP. z o.o. w Chełmku wprowadza z dniem 7 lipca 2022 nową TARYFĘ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ zatwierdząną decyzją PPREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  nr OKR.4211.10.2021.TK z dnia 21.06.2022.
OK
OK