Aktualności

 • Taryfa dla Ciepła

  Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR.4210.25.2019.JM z dniem 01.01.2020 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła na terenie obsługiwanym przez PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o..

  Pełny tekst taryfy jest dostępny w zakładce do pobrania
  http://enwos.pl/nowa-taryfa-dla-ciepla,226
 • Zmiana taryfy dla ciepła 2019

  Z dniem 1 września zmianie uległa Taryfa dla ciepła zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak OKR.4210.11.2019.JM z dnia 8 sierpnia.
 • Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie Dystrybucji

  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodnej Enwos Sp. z o.o.  zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 Lipca  2019 r. znak OKR.4211.4.2019.EŚ zmienia Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji z dniem 01.08.2019r.
 • Zmiana taryfy obrotu Energii elektrycznej

  Przedsiębirstwo Energetykie Cieplnej i Gospodarki- Wodno-Ściekowej "Enwos" sp. z o.o. z dniem 01.01.2018 wprowadza nową taryfę sprzedaży energii elektrycznej
  http://enwos.pl/wpliki/taryfa-sprzedazy-energii-elektrycznej-od-01-01-2019-pdf_108_242.pdf
 • Złota Sakiewka

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. otrzymało ZŁOTĄ SAKIEWKĘ 2017 od Burmistra Chełmka Pana Andrzeja Saternusa za zaangażowanie w przedsięwzięciach z życia społecznego na terenie Gminy Chełmek.
   
 • Diamenty Miesięcznika Forbes

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. zostało wyróżnione w rankingu miesięcznika Forbes  DIAMENTY FORBESA 2017 w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mlm PLN w wojewódzctwie małopolskim
 • Gepardy Biznesu 2017 Energetyki i Ciepłownictwa

  Gepard Biznesu
  Instytut Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe ponad 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Pośród 370 nagrodzonych znaduje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o., które w 2017 roku uzyskało nagrodę Gepard Biznesu 2017 
  http://europejskafirma.pl/16074,gepardy-biznesu-2017-energetyki-i-cieplownictwa/
 • Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej - 2017-12-28 14:30:17

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  Decyzją z dnia 14.12.2017 znak OKR.4211.27.3.2017.443.XIB.MKo2 zmienił Taryfę Dystrybucyjną Przedsiębiorstwa Energetyki w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1.1.2018r
 • Raport z konsultacji IRiESD

  Raport z procesu konsultacji OSD dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
  Informujemy, że proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej został zakończony. W załączeniu publikujemy raport z konsultacji. Treść nowej instrukcji znajduje się w zakładce Operator Systemu Dystrybucyjnego - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
 • Modernizacje w ENWOS

  W listopadowym wydaniu miesięcznika Jura ukazał się artykuł dotyczący przeprowadzonej modernizacji polegającej na zabudowie ekonomizera kotła parowego. Inwestycja ta pozwoliła na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia paliwa. Środki na inwestycję pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Cały artykuł do pobrania poniżej. Zapraszamy do lektury artykułu.
Strona: 1 2 3
Telefony stacjonarne / fax
33 846 13 77
33 846 12 90


dyżurny elektryk
694 362 986

kotłownia
606 624 976

konserwator sieci CO
606 624 952
OK
OK