Nowa Taryfa dla ciepła od 11.08.2022

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodnio-Ściekowej ENWOS SP. z o.o. w Chełmku wprowadza z dniem 11 sierpnia 2022 nową TARYFĘ DLA CIEPŁA zatwierdząną decyzją PPREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  nr OKR.4210.19.2022.MGi z dnia 27.07.2022.
OK
OK