Sprzedawca Rezerwowy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż  rezerwową na własnych sieciach.
Sprzedaż energii elektrycznej na umowe rezerwowej objęta jest tą samą taryfą co sprzedaż podstawowa. Cena energii w sprzedaży rezerwoej jest taka sama jak dla sprzedaży podstawowej.
Tayfę sprzedazy energii elektrycznej mozna znaleźć nawigująć po zakładkach na naszej stronie:  Enwos.pl / do pobrania / taryfy /
lub klikając bezpośrednio w link:
Taryfa sprzedaży energii elektrycznej

Umowa sprzedaży rezerwowej jest dostępna jest  w zakładce:
Strona główna Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD wzory umów i formularzy
Można ją pobrać bezpośrednio klikając w link: Umowa sprzedaży energii elektrycznej
 
OK
OK