Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej

Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej
Decyzją Prezesa Urzędu regulacji Energetyki znak OKR-4211-26(10)/2016/2017/443/XIA/JI z dnia 27 kwietnia 2017 z dniem 1 czerwca 2017 zmianie ulega Taryfa Energii Elektrycznej zgodnie z załączonym tekstem i tabelą opłat