Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - 2016-02-05 08:32:31

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr OKR-4211-43(13)/2014/2015/443/X/JM z dnia 15.12.2015 r. została zatwierdzona do stosowania zmieniona Taryfa Dystrybucyjna dla energii elektrycznej. Nowa niższa stawka opłaty przejściowej wchodzi do stosowania z dniem 01.01.2016 r. natomiast opłata OZE wejdzie do stosowania z dniem 01.07.2016 r. Pełna treść taryfy jest dostępna w zakładce do pobrania.