Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej

 Z dniem 01.08.2015 r. Przedsiębiorstwo wprowadza do stosowania nową taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2015 r. Poprzednia taryfa obowiązywała od dnia 01.02.2014 r. Pełna treść taryfy do pobrania poniżej.