Zmiana taryfy ciepło

zmiana taryfy ciepło
z dniem 01.02.2013 r. wchodzi w życie nowa taryfa w zakresie dostaw ciepła
Zmiana taryfy ciepło Na podstwie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2013 r. nr OKR-4210-55(16)/2012/2013/443/X/MG w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. z dniem 01.02.2013 r. wprowadza się do stosowania nowe stawki za ciepło sieciowe. Pełna treść taryfy poniżej oraz w zakładce do pobrania.