Zmiana taryfy - 2014-01-15 10:04:37

Zmiana taryfy dystrybucyjnej dla energii elektrycznej

Z dniem 01.02.2014 r. wchodzi w życie zmieniona taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. informuje niniejszym, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10.01.2014 r. znak OKR-4211-30(15)/2013/2014/443/IX/WK z dniem 01.02.2014 wchodzi do stosowania nowa taryfa na dystrybucję energii elektrycznej na obszarze działania ENWOS. Treść decyzji wraz z taryfą do pobrania w załączeniu.