Taryfa dla Ciepła

Link >

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR.4210.25.2019.JM z dniem 01.01.2020 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła na terenie obsługiwanym przez PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o..

Pełny tekst taryfy jest dostępny w zakładce do pobrania