Taryfa ciepło 2015

 Z dniem 01.03.2015 r. Przedsiębiorstwo wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2015 r. Poprzednia taryfa obowiązywała od dnia 01.02.2013 r. Średnie ceny za ciepło w nowej uległy obniżeniu w porównaniu z poprzednia taryfą. Pełna treść taryfy do pobrania poniżej.