Taryfa ciepło

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR-4210-26(10)/2016/443/XII/JM z dniem 01.11.2016 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła na terenie obsługiwanym przez PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o..
Pełna treść taryfy udostępniona jest w zakładce do pobrania.