struktura paliw 2014

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. informuje, że w zakładce do pobrania została udostępnia struktura paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej sprzedanej Odbiorcom w 2014 r.