Struktura paliw 2013

Struktura paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej w roku 2013
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. informuje, że w zakładce do pobrania została udostępnia struktura paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej sprzedanej Odbiorcom w 2013 r.