Przedłużono okres składania ofert

W związku z licznymi zapytaniami i prośbami Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos Sp. z o.o. wydłuża okres składania ofert na modernizację kotła parowego. Termin składania ofert wydłużono do dnia 31 października 2010r. W związku z powyższym zmieni się również okres rozpatrywania ofert, który upłynie 16.11.2010r.
Zapraszamy do składania ofert.