Przedłużono okres rozpatrywania ofert

Przedłużono okres rozpartywania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos Sp. z o.o. w Chełmku informuje, iż z uwagi na fakt braku wymaganej ilości ofert dotyczących modernizacji kotła parowego przedłuża się termin składania ofert do dnia 07 stycznia 2011r. Jeśli w przedłużonym terminie nie wpłynie wymagana ilość ofert Zarząd Spółki dokona wyboru spośród ofert  złożonych w terminie do 31.10.2010.
Decyzja w sprawie wyboru wykonawcy zostanie podjęta w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2011r.
Zapraszamy do składania ofert.